Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

I. Hiểu bài

1. Chú thích

- Phép mầu: phép lạ, đem lại những kết quả khác thường

- Quả nhiên: đúng như đã đoán trước, nói trước

2. Ý nghĩa bài học

Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người

3. Nội dung bài học

Câu 1: Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?

Trả lời:

Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt rằng hãy cho mọi vật mà vua chạm vào đều hóa thành vàng

Câu 2: Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

Trả lời:

Thoạt đầu, điều ước được thực hiện vô cùng tốt đẹp:

Mọi thứ vua chạm vào đều biến thành vàng, vua thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. vua cảm thấy mình là người sung sướng nhất trên đời

Câu 3: Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?

Trả lời:

Vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước vì:

Vì vua đã nhận ra sự khủng khiếp của điều ước: vua không ăn uống được gì cả vì mọi thứ đều biến thành vàng

Câu 4: Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì?

Trả lời:

Vua Mi-đát đã hiểu ra rằng: Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam

II. Hướng dẫn đọc hiểu

Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng khoan thai. Đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tâm trạng thay đổi của vua Mi-đát (từ phấn khởi, thỏa mãn chuyển dần sang hoảng hốt, khẩn cầu, hối hận). Cố gắng đọc phân biệt lời của các nhân vật (lời xin, lời khẩn cầu của vua Mi-đát; lời phán bảo oai vệ của thần Đi-ô-ni-dốt)