Tập đọc: Hũ bạc của người cha

1. Nội dung 

Câu chuyện khuyên chúng ta: chính đôi bàn tay và sức lao động của con người mới là nguồn tạo nên cải mà không bao giờ cạn.

2. Giải nghĩa từ khó

- Người Chăm : một dân tộc thiểu số, sống chủ yếu ở Nam Trung Bộ.

- Hũ : đồ vật bằng đất nung loại nhỏ, miệng tròn, giữa phình ra, thường dùng đựng các loại hạt hoặc đựng rượu, đựng mật.

- Dúi : đưa cho nhưng không muốn để người khác biết.

- Thản nhiên : làm như không có việc gì xảy ra.

- Dành dụm : góp từng tí một để dành.

3. Phương pháp

- Đọc to, rõ ràng, thay đổi giọng điệu của người cha sau mỗi lần đứa con trở về:

+ Lần đầu: tức giận

+ Cuối truyện: tin yêu, gửi gắm

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, mạch lạc, súc tích.

- Dựa vào diễn biến chính của câu chuyện để kể lại theo trí nhớ.

4. Trả lời câu hỏi

1) Ông lão muốn con trai trở thành người như thế nào ?

Ông lão muốn con trai biết chăm chỉ làm ăn và quý trọng đồng tiền.

2) Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?

Ông vứt tiền xuống ao để xem đó có thực sự là những đồng tiền người con kiếm được hay không. Nếu thấy đồng tiền của mình bị vứt đi mà không xót thì đó không phải đồng tiền được kiếm bằng sức lao động của mình.

3) Người con đã làm lụng vất vả để tiết kiệm như thế nào ?

Người con vất vả xay thóc thuê. Xay một thúng thóc được trả công hai bát gạo, anh chỉ dám ăn một bát. Suốt ba tháng dành dụm được chín mươi bát gạo, anh bán lấy tiền.

4) Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa người con làm gì ? Vì sao ?

Người con vội thọc tay vào lửa để lấy ra bởi vì đó là những đồng tiền mà anh ta phải bỏ sức lao động của mình ra mới có được nên đó là đồng tiền đáng quý.

5) Hãy tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này.

Lời nói của người cha: Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.

5. Kể chuyện

1) Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong câu chuyện Hũ bạc của người cha :

Thứ tự đúng : 3 - 5 - 4 - 1 - 2

2. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Gợi ý:

Tranh 3: Người cha đã già nhưng vẫn ngày ngày làm lụng chăm chỉ, nhưng người con lại lười biếng.

Tranh 5: Người cha yêu cầu người con đi làm và mang tiền về nhà. Anh chàng mang tiền người mẹ dúi cho tiêu đến khi chỉ còn vài đồng rồi mang về đưa cho cha. Người cha vứt tiền xuống ao, trong khi người con vẫn thản nhiên.

Tranh 4: Người con lại ra đi. Suốt ba tháng trời làm việc vất vả với việc xay thóc  thuê, anh dành dụm được chín mươi bát gạo rồi bán lấy tiền.

Tranh 1: Ông lão ném những đồng tiền người con làm ra vào lửa. Anh ta vội thọc tay vào để lấy ra. Hành động đó đã khiến người cha cảm động.

Tranh 2: Người cha đưa hũ bạc cho con và khuyên :chính đôi bàn tay và sức lao động của con người mới là nguồn tạo nên cải mà không bao giờ cạn.

Hướng dẫn kể lại câu chuyện:

Hũ bạc của người cha kể về câu chuyện hai cha con người Chăm. Câu chuyện diễn ra như sau:

    Ngày xưa có một ông nông dân người Chăm siêng năng, về già ông dành được một hũ bạc. Tuy nhiên người con trai của ông lại rất lười biếng.

    Một hôm, người cha yêu cầu người con đi làm và mang tiền về nhà. Anh chàng mang tiền người mẹ dúi cho tiêu đến khi chỉ còn vài đồng rồi mới mang về đưa cho cha. Người cha vứt tiền xuống ao, trong khi người con vẫn thản nhiên. Người cha biết đó không phải là những đồng tiền con làm ra.

    Người con lại ra đi. Suốt ba tháng trời ròng rã  xay thóc  thuê vất vả, anh dành dụm được chín mươi bát gạo rồi bán lấy tiền. Ông lão ném những đồng tiền người con làm ra vào lửa. Anh ta vội thọc tay vào để lấy ra. Hành động đó đã khiến người cha cảm động.

    Cuối cùng, người cha đưa hũ bạc cho con và khuyên: chính đôi bàn tay và sức lao động của con người mới là nguồn tạo nên cải mà không bao giờ cạn.