Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

1. Nội dung 

Hiểu tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ. Từ đó, có ý thức luyện tập để bồi bổ sức khỏe.

2. Giải nghĩa từ khó 

- Dân chủ : chế độ xã hội đảm bảo quyền làm chủ của người dân.

- Bồi bổ : làm cho khỏe mạnh hơn.

- Bổn phận : việc phải làm.

- Khí huyết : hơi sức và máu, tạo nên sức sống của con người.

- Lưu thông : thông suốt, không bị ứ đọng.

3. Phương pháp 

- Đọc bài trôi chảy và hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài.

- Hiểu nghĩa các từ khó.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.

4. Trả lời câu hỏi 

1) Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?

Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.

2) Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ?

Người yêu nước muốn tham gia tốt vào các sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt. Muốn có sức khoẻ tốt thì phải tập thể dục. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

3) Em sẽ làm gì sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ ?

Gợi ý:

    Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người. Em sẽ đều đặn tập thể dục mỗi sáng sớm và trong các tiết thể dục ở trường.