Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

1. Nội dung 

Cảm nhận được vẻ đẹp của rừng cọ và tình yêu của tác giả với rừng cọ quê hương.

2. Giải nghĩa từ khó 

- Cọ: cây cao thuộc họ dừa, lá to, hình quạt.

3. Phương pháp

- Đọc diễn cảm bài thơ và hiểu được ý nghĩa của bài.

- Trả lời các câu hỏi ngắn gọn, rành mạch và chính xác.

4. Trả lời câu hỏi 

1) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ?

Tiếng mưa trong rừng cọ so sánh với tiếng thác nước đổ về, tiếng gió thổi ào ào.

2) Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ?

Về mùa hè, nằm dưới rừng cọ nhìn lên, tác giả thấy trời xanh qua từng kẽ lá.

3) Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời ?

Tác giả thấy lá cọ giống mặt trời vì lá cọ hình quạt cũng có nhiều gân lá, phiến lá xoè ra như các tia sáng của mặt trời.

4) Em có thích gọi lá cọ là “mặt trời xanh” không ? Vì sao ?

Gợi ý: Em thấy đó là một sự so sánh rất sáng tạo của tác giả bài thơ, thể hiện tình cảm của tác giả dành cho rừng cọ quê hương.

5) Học thuộc lòng bài thơ