Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

1. Nội dung 

Câu chuyện ca ngợi sự thông minh, tài trí của Mồ Côi đã bảo vệ được bác nông dân thật thà.

2. Giải nghĩa từ khó

- Công đường : nơi làm việc của các quan.

- Bồi thường : đền bù bằng tiền của cho người bị hại.

3. Phương pháp

- Đọc to, rõ ràng, nhập vai vào các nhân vật :

+ Mồ Côi : nghiêm nghị.

+ Chủ quán : độc ác, gian xảo.

+ Bác nông dân : thật thà

- Đọc và nắm được nội dung câu chuyện và ý nghĩa từ khó.

- Kể lại được câu chuyện dựa trên những nội dung chính.

4. Trả lời câu hỏi

1) Chủ quán kiện bác nông dân về tội gì ?

Vì bác nông dân vào quán hít hết mùi thơm lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền.

2) Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân.

- Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả.

3) Vì sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc hai đồng bạc đủ mười lần ?

- Vì chủ quán muốn bồi thường 20 đồng, trong khi bác nông dân chỉ có 2 đồng nên phải xóc đủ 10 lần thì mới thành 20 đồng (2 nhân 10 bằng hai mươi đồng).

4) Em hãy thử đặt một tên khác cho câu chuyện.

Gợi ý: có thể đặt tên khác như: Một vụ kiện lạ, Sự công bằng.

5. Kể chuyện : Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiện :

Hướng dẫn kể :

Tranh 1: Một hôm có ông chủ quán mặt mày hung dữ, kéo một bác nông dân đến cửa quan đòi Mồ Côi xử kiện. Chủ quán kiện bác nông dân về tội đã vào quán của lão hít mùi thơm của các món ăn ngon mà không chịu trả tiền.

Tranh 2: Sau khi nghe chủ quán đòi bồi thường 20 đồng bạc, bác nông dân giãy nảy lên không chịu vì bác chỉ ngồi nhờ trong quán ăn cơm mà không hề mua một món gì ở quán.

Tranh 3: Theo cách phân xử của Mồ Côi, bác nông dân lấy 2 đồng bạc bỏ vào bát xóc lên cho chủ quán nghe đủ mười lần.

Tranh 4 : Khi bác nông dân đã xóc đủ mười lần, Mồ Côi bảo : "Bác hít mùi thơm trong quán, còn chủ quán thì đã nghe tiếng kêu như vậy là rất công bằng".

    Bác nông dân bỏ lại hai đồng tiền của mình vào túi, vui mừng cảm ơn quan tòa, còn lão chủ quán tham lam thì tiu nghỉu ra về với vẻ hổ thẹn.