Tập đọc: Người gác rừng tí hon

I. Hiểu bài

1. Từ khó

- Rô bốt: Người máy

- Còng tay: Vòng sắt dùng để khóa tay kẻ phạm tội

2. Ý nghĩa câu chuyện Người gác rừng tí hon

Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi

3. Nội dung bài học

Câu 1: Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?

Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện thấy những dấu chân người lớn hằn trên mặt đất. Bởi vì thắc mắc về dấu chân kì lạ này, bạn nhỏ đã lần theo những dấu vết đó. Sau đó phát hiện ra hơn chục cây to bị chặt thành từng khúc dài; bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối.

Câu 2: Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy:

a) Bạn là người thông minh.

b) Bạn là người dũng cảm

- Bạn nhỏ là người thông minh: Thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn trong rừng, lần theo dấu chân để giải đáp thắc mắc, khi phát hiện ra bọn trộm gỗ thì lén chạy theo đường tắt rồi tìm cách gọi điện báo công an.

- Bạn nhỏ là người dũng cảm: Chạy đi gọi điện thoại báo công an về hành động của kẻ xấu, phối hợp với các chú công an để bắt bọn trộm gỗ.

Câu 3: Trao đổi với bạn cùng lớp để làm rõ những ý sau:

a) Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?

b) Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?

Trả lời

a) Bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ vì:

- Vì bạn nhỏ yêu rừng và không muốn rừng bị phá

- Vì bạn nhỏ hiểu rằng rừng là tài sản chung, ai cũng phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ

b) Em học tập được ở bạn nhỏ:

- Tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung

- Bình tĩnh, thông minh khi xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra

- Dũng cảm

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài

Biết đọc diễn cảm vài văn với giọng chậm rãi; nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể về mưu trí và hành động dũng cảm của cậu bé có ý thức bảo vệ rừng.