Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

1. Nội dung 

Truyện kể về anh Kim Đồng, một liên lạc viên rất thông minh, nhanh nhẹn là tấm gương yêu nước tiêu biểu của thiếu niên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

2. Giải nghĩa từ khó

- Kim Đồng (1928-1943) : người dân tộc Nùng, tên thật là Nông Văn Dền, quê ở bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, hi sinh lúc 15 tuổi.

- Ông ké : người đàn ông cao tuổi (cách gọi của một vài dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc).

- Nùng : một dân tộc thiểu số chủ yếu sống ở Việt Bắc.

- Tây đồn : tên quan Pháp chỉ huy đồn.

- Thầy mo : thầy cúng ở miền núi.

- Thong manh : (mắt) bị mù hoặc nhìn không rõ, nhưng trông bề ngoài vẫn gần như bình thường.

3. Phương pháp

- Đọc to, biết thể hiện giọng đọc phù hợp với các nhân vật :

+ Ông ké : hiền hậu

+ Kim Đồng : láu lỉnh, nhanh nhẹn

+ Quân lính : to, soi xét

- Hiểu được nội dung ý nghĩa của bài.

- Kể lại câu chuyện dựa vào nội dung chính.

4. Trả lời câu hỏi

1) Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì ?

Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ dẫn đường, bảo vệ cho bác cán bộ tới địa điểm mới.

2) Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng ?

Vì đây là quê hương của người dân tộc Nùng, bác cán bộ đóng vai ông già Nùng sẽ giống như người địa phương, không bị nghi ngờ, phát hiện.

3) Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào ?

Kim Đồng đi đằng trước, bác cán bộ lững thững đằng sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người đi trước làm hiệu, người đằng sau tránh vào ven đường.

4) Hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch.

Gặp địch, Kim đồng bình tĩnh huýt sáo ra lệnh cho bác cán bộ. Giặc hỏi, Kim Đồng nói tìm tìm thầy mo về cúng cho mẹ ốm.

5. Kể chuyện

Dựa vào các tranh sau, kể lại toàn bộ cậu chuyện Người liên lạc nhỏ :

Gợi ý :

- Tranh 1 : minh họa cảnh đi đường của hai bác cháu: anh Kim Đồng đi trước, bác cán bộ theo sau, thấy có điều gì nghi ngờ, anh làm hiệu để người đi sau tránh vào ven đường.

- Tranh 2 : Kim Đồng gặp bọn giặc và huýt sáo ra hiệu cho bác cán bộ tránh sau lưng tảng đá.

- Tranh 3 : Ông ké ngồi thản nhiên ngồi nghỉ như người đi đường xa. Tây đồn hỏi Kim Đồng đi đâu. Kim Đồng trả lời đón thầy mo về  cúng cho mẹ ốm rồi nhanh nhảu gọi bác cán bộ theo.

- Tranh 4 : Hai bác cháu ung dung đi qua trước mắt bọn giặc.