Tập đọc: Tặng cháu

I. Nội dung : Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác mong muốn các cháu học giỏi để thành người có ích cho đất nước.

II. Phương pháp : Đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : tặng cháu, nước non, lòng yêu, ra công, nước non.

- Tìm được tiếng, nói được câu có vần : au, ao

III. Ôn các vần au, ao

1. Tìm tiếng trong bài có vần au

- cháu, sau

2. Tìm tiếng ngoài bài :

- có vần ao : đọc báo, bảo ban, cây cao, báo cáo, dao nhọn, đi dạo, đào mỏ, đảo hoang, gạo nếp, mào gà, pháo hoa, quả táo, lời chào, ăn cháo, ngôi sao, chim sáo, …

- có vần au : kho báu, quả cau, tay đau, cỏ lau, ẩn náu, nhàu nát, nhặt rau, thứ  sáu, …

3. Nói câu chứa tiếng có vần ao hoặc au :

Gợi ý :

- Bố đang đọc báo.

- Dao mới rất sắc.

- Em thích ngắm pháo hoa.

- Cây cau rất sai quả.

- Cuồn sách nhàu và cũ.

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Bác Hồ tặng vở cho ai ?

- Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi.

2. Bác mong các cháu làm điều gì ?

- Bác mong các bạn nhỏ ra công học tập để sau này giúp nước nhà.