Tập đọc: Tiếng ru

1. Nội dung 

Con người sống trong cộng đồng phải biết yêu thương anh em, đồng chí.

2. Giải nghĩa từ khó

- Đồng chí : người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

- Nhân gian : ở đây chỉ loài người.

- Bồi : thêm vào, đắp thêm.

3. Phương pháp

- Đọc bài thơ với giọng tình cảm, thiết tha.

- Đọc thuộc bài thơ và hiểu ý nghĩa, nội dung.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, súc tích và chính xác.

4. Trả lời câu hỏi

1) Con ong, con cá, con chim yêu những gì ? Vì sao ?

- Con ong yêu hoa và hoa giúp chúng làm mật ngọt.

- Con cá yêu nước vì nhờ có nước chúng mới có thể hít thở và bơi lội tung tăng.

- Con chim yêu trời vì bầu trời cao rộng, chim được thỏa sức tung cánh bay.

2) Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2.

M: Một ngôi sao chẳng sáng đêm

- Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng.

- Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sáng sao.

Gợi ý câu thơ :

“Một người – đâu phải nhân gian

Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi !"

Nghĩa là : Một người đơn độc không thể tạo ra được nhân loại, sống một mình cô đơn, lạc lõng như một đốm lửa tàn. Nhiều người mới tạo thành nhân loại và tạo nên sức mạnh cộng đồng.

3) Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ ?

- Núi không nên chê đất thấp vì núi nhờ có đất bồi đắp mà cao lên.

- Biển không nên chê sông nhỏ vì biển nhờ có nước từ những dòng sông nhỏ đổ ra mà trở nên đầy và mênh mông.

4) Câu lục bát nào trong khổ thơ một nói lên ý chính của cả bài thơ ?

Đó là câu :

“Con người muốn sống con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.”

Đây cũng chính là nội dung bài thơ : con người muốn sống phải biết yêu thương, đùm bọc đồng chí, anh em.

5) Học thuộc lòng bài thơ bằng cách chép chính tả hoặc đọc đi đọc lại nhiều lần.