Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?

I. Hiểu bài

1. Chú thích

- Diệu kì: như có phép mầu, khiến người ta phải thán phục, ngợi ca.

2. Ý nghĩa bài thơ

Hiểu được bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi của nhà thơ với trăng. Bài thơ là khám phá rất độc đáo của nhà thơ về trăng. Mỗi khổ thơ như một giả định về nơi trăng đến để tác giả nêu suy nghĩ của mình về trăng.

3. Nội dung bài thơ

Câu 1: Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh  với những gì?

Trả lời:

Trong hai khổ thơ đầu trăng được so sánh với quả chín, với mắt cá.

Trăng hồng như quả chín,

Trăng tròn như mắt cá.

Câu 2: Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh?

Trả lời:

Tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa vì trăng hồng như một quả chín treo lửng lơ trước nhà; trăng đến từ biển xanh vì trăng tròn như mắt cá không bao giờ chớp mi.

Câu 3: Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể?  Đó là những gì? Những ai?

Trả lời:

Đó là sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú Cuội, đường hành quân, chú bộ đội, góc sân – những đồ chơi, sự vật gần gũi với trẻ em, những câu chuyện các em nghe từ nhỏ, những con người thân thiết là mẹ, là chú bộ đội trên đường hành quân bảo vệ quê hương.

Câu 4: Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?

Trả lời:

Tác giả rất yêu  trăng, yêu mến, tự hào vê quê hương đất nước, cho rằng không có trăng nơi nào sáng hơn đất nước em.

II. Hướng dẫn đọc diễn cảm

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ.

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, cuối mỗi dòng thơ.

- Đọc thuộc lòng bài thơ.