Tập đọc: Vẽ quê Hương

1. Nội dung 

Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của một bạn nhỏ.

2. Giải nghĩa từ khó

Sông máng (sông đào) : sông do người đào để lấy nước tưới ruộng hoặc thuyền bè đi lại.

3. Phương pháp

- Đọc diễn cảm, ngắt nhịp đúng với giọng vui tươi, hồn nhiên.

- Học thuộc lòng và nắm được nội dung chính của bài thơ.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng.

4. Trả lời câu hỏi

1) Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ.

Những cảnh vật được tả trong bài: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.

2) Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy.

Tre xanh, lúa xanh, dòng sông xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, trường học đỏ thắm, mặt trời đỏ chót.

3) Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất :

    a) Vì quê hương rất đẹp.

    b) Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi.

    c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương.

Trả lời : c

4) Học thuộc lòng bài thơ.