Tập đọc: Về quê ngoại

1. Nội dung 

Bạn nhỏ về quê thăm ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp ở quê và yêu những  người nông dân đã làm ra lúa gạo.

2. Giải nghĩa từ khó 

- Hương trời : ý nói mùi thơm của sen tỏa ngát trong không gian.

- Chân đất : ý nói người nông dân.

3. Phương pháp

- Đọc bài thơ rõ ràng, diễn cảm, ngắt nhịp đúng.

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa bài thơ.

- Trả lời câu hỏi mạch lạc, rõ ràng.

- Học thuộc lòng bài thơ.

4. Trả lời câu hỏi

1) Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ?

Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê ngoại.

2) Quê ngoại bạn ở đâu ?

Quê ngoại bạn ở vùng nông thôn.

3) Bạn thấy ở quê có những gì lạ ?

 Có đầm sen nở thơm ngát, trăng gió, bạn bè,  con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rợp, vầng trăng như bóng thuyền trôi.

4) Bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo ?

Đó là những người nông dân thật thà. Bạn nhỏ thương yêu họ như chính người thân, người bà của mình.

5) Học thuộc lòng bài thơ.