Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối

I.Trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối

- Tả từng bộ phận của cây

- Tả từng thời kì phát triển của cây

 

II. Dàn bài bài văn tả cây cối

Mở bài – Tả hoặc giới thiệu bao quát về  cây

Thân bài – Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây

Kết bài – Có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây