Tập làm văn: Cốt truyện – Luyện tập xây dựng cốt truyện

I. Cốt truyện là gì?

Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện

II. Cấu tạo của cốt truyện

 Cốt truyện thường có ba phần:

- Mở đầu

- Diễn biến

- Kết thúc