Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

I. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Một câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc. Mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn

Khi viết hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng

II. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Để xây dựng đoạn văn kể chuyện cần xác định các yếu tố:

- Hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn:

+Các nhân vật làm gì?

+Các nhân vật nói gì?

- Miêu tả:

+Ngoại hình của các nhân vật

+Có vật dụng gì, quang cảnh gì đặc biệt không?