Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Phương pháp :

- Đọc bài báo và ghi nhớ nội dung chính.

- Viết những thông tin quan trọng vào sổ tay của em.

1. Đọc bài báo sau :

a) Mon ơi ! giải thích giúp mình với : “Sách đỏ” là gì ?

                                                        Nguyễn Tùng Nam (Hà Nội)

    Câu hỏi của Tùng hay quá ! Sách đỏ là sách nêu tên các loài  động vật, thực vật quý hiếm. Các loài này đang giảm sút nhanh về số lượng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Cuốn “Sách đỏ” đầu tiên của nước ta in năm 1992.

2. Mon có thể nói về một vài loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không ?

Trần Ánh Dương (Thái Bình)

    Ở Việt Nam, các loài có nguy cơ tuyệt chủng là: sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác,… Các loài thực vật quý hiếm là trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất,…

    Trên thế giới, chim kền kền ở Mĩ chỉ còn 70 con đang nuôi trong vườn thú ; cá heo xanh Nam Cực còn 500 con ; gấu trúc Trung Quốc còn khoảng 700 con,…

    Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, chúng ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng.

2. Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

Gợi ý :

- "Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

- Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là: sói đỏ, cáo, gấu, chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác ...

- Các loài thực vật quý hiếm là trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất...

- Trên thế giới chim kền kền, cá heo xanh, gấu trúc còn rất ít.

- Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng.