Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

I. Một mẫu đơn đúng chuẩn mực bao gồm 6 phần

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Nơi và ngày viết đơn

- Tên của đơn

- Nơi nhận đơn

- Nội dung đơn

- Chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn

II. Ví dụ mẫu đơn tham khảo

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN

 

Kính gửi Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Chí Linh

Tên em là: Nguyễn Ngọc Lan

Sinh ngày: 20-9-2010

Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Chí Linh, Hải Dương

Sau khi được nghe giới thiệu về hoạt động của Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc mày da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ của huyện, đồng thời cũng biết được những hậu quả vô cùng to lớn mà chất độc màu da cam đem lại, em nhận thấy hoạt động của đội rất có ý nghĩa và thiết thực. Em tự nhận thấy mình có khả năng để tham gia Đội, giúp đỡ các bạn nhỏ bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Vì vậy,em làm đơn này bày tỏ nguyện vọng xin được gia nhậ Đội tình nguyện, góp phần làm giảm bớt nỗi bất hạnh của các nạn nhân.

Em xin hứa sẽ tôn trọng nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của đội.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

Lan

           Nguyễn Ngọc Lan