Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

I. Luyện tập quan sát cây cối.

1. Trình tự quan sát:

- Quan sát các bộ phận của cây.

- Quan sát sự phát triển của cây qua các thời kì

2. Các giác quan có thể sử dụng cho việc quan sát:

- Thị giác (mắt nhìn)

- Khứu giác (mũi ngửi)

- Thính giác (tai nghe)

- Xúc giác (tay sờ, cảm nhận bằng da)

- Vị giác (lưỡi nếm)

3. Kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng

Thông qua quá trình quan sát, tiến hành liên tưởng tưởng tượng  bằng cách  sử dụng các biện pháp tu từ nhân hoá, hoặc so sánh

 

II. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây

- Quan sát các bộ phận của cây bằng cách giác quan.

- Chọn lọc các chi tiết tiêu biểu,ấn tượng.

-  Sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí.

-   Viết thành đoạn văn, chú ý lồng ghép các yếu tố liên tưởng, tưởng tượng, các biện pháp tu từ để bài văn được sinh động hơn.