Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)

I. Các bước làm bài văn miêu tả đồ vật

Trình tự các bước cần làm trong bài văn miêu tả đồ vật

Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài.

Xác định đối tượng định miêu tả

Quan sát đối tượng tìm ý những đặc điểm về đối tượng

Sắp xếp các ý đã tìm được theo một trình tự hợp lí tạo thành dàn bài

Từ dàn bài đã lập triển khai thành các đoạn văn

Đọc, soát lại lỗi và hoàn thành bài

II. Dàn bài chung cho bài văn miêu tả đồ vật

1. Mở bài

Giới thiệu đồ vật được miêu tả (đó là đồ vật nào? em có đồ vật đó trong hoàn cảnh nào?)

2. Thân bài

- Tả bao quát toàn bộ đồ vật (hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo,…)

- Tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật (có thể kết hợp thể hiện tình cảm, thái độ của người viết với đồ vật)

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ với đồ vật định tả