Tập làm văn: Nói viết về một người lao động trí óc

Phương pháp :

- Kể một vài điều về một người lao động trí óc mà em biết (tên, nghề nghiệp, công việc hằng ngày, cách làm việc của người đó.)

- Viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) diễn đạt rõ ràng, sáng sủa.

1. Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết.

Gợi ý :

a) Người đó là ai ? Làm nghề gì ?

b) Người đó hằng ngày làm những việc gì ?

c) Người đó làm việc như thế nào ?

Hướng dẫn trả lời :

a) Dì Nga em làm ở bệnh viện tỉnh.

b) Hằng ngày dì có mặt ở bệnh viện trước giờ làm việc để chuẩn bị dụng cụ và trang phục vệ sinh cho một ngày làm việc. Mỗi tuần dì Nga lại có có hai buổi trực đêm tại bệnh viện.

c) Dì ân cần thăm hỏi tình trạng của từng bệnh nhân rồi động viên họ. Dì đem lại cho mọi người những lời khuyên tốt cho sức khỏe. Với những bệnh nhân nghèo, đôi lúc dì còn nhường phần cơm của mình cho họ. Dì Nga luôn hết lòng với công việc của mình bởi lẽ dì rất yêu nghề.

2. Viết những điều em vừa kể thành đoạn văn (từ 7 đến 10 câu).

    Dì Nga em làm ở bệnh viện tỉnh. Hằng ngày dì có mặt ở bệnh viện trước giờ làm việc để chuẩn bị dụng cụ và trang phục vệ sinh cho một ngày làm việc. Mỗi tuần dì Nga lại có có hai buổi trực đêm tại bệnh viện. Dì ân cần thăm hỏi tình trạng của từng bệnh nhân rồi động viên họ. Dì đem lại cho mọi người những lời khuyên tốt cho sức khỏe. Với những bệnh nhân nghèo, đôi lúc dì còn nhường phần cơm của mình cho họ. Dì Nga luôn hết lòng với công việc của mình bởi lẽ dì rất yêu nghề.