Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

I. Dàn bài cho bài văn miêu tả đồ vật

1. Mở bài

- Giới thiệu đồ vật em định tả

2. Thân bài

- Tả bao quát hình dáng của đồ vật (nhìn từ xa, nhìn gần có gì đặc biệt về kích thước, màu sắc,…)

- Tả chi tiết các bộ phận của đồ vật (hình thù, màu sắc, kích thước của từng bộ phận; có thể tả từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới hoặc  từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên)

- Nêu công dụng của đồ vật

3. Kết bài

Cảm nghĩ về đồ vật

II. Các bước làm bài văn miêu tả đồ vật

- Quan sát đồ vật cần miêu tả

- Chọn lọc các chi tiết tiêu biểu từ việc quan sát

- Sắp xếp các chi tiết đó thành một dàn bài theo một trình tự hợp lí

- Từ dàn bài đã lập triển khai thành các đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Đọc lại và sửa những lỗi sai trong bài