Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

I. Tóm tắt tin tức là gì?

Tóm tắt tin tức nghĩa là tạo ra tin ngắn hơn nhưng vẫn thể hiện được nội dung chính của tin được tóm tắt.

II. Các bước tóm tắt tin tức.

Muốn tóm tắt một bản tin cần thực hiện lần lượt 4 bước sau:

- Đọc kĩ để nắm vững nội dung bản tin.

- Chia bản tin thành các đoạn.

- Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn.

- Tùy mục đích tóm tắt, có thể trình bày mỗi sự việc chính bằng một, hai câu hoặc bằng những số liệu, từ ngữ nổi bật.