Tập làm văn: Viết thư

I. Một bức thư thường gồm những nội dung sau

* Phần đầu thư:

- Địa điểm và thời gian viết thư

- Lời thưa gửi

* Phần chính

- Nêu mục đích, lí do viết thư

- Thăm hỏi tình hình của người nhận thư

- Thông báo tình hình của người viết thư

- Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư

* Phần cuối thư:

- Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn

- Chữ kí và tên hoặc họ tên      

II. Những lưu ý khi viết thư

Cần xác định một số nội dung chính của bức thư:

- Đề bài yêu cầu viết thư cho ai?

- Đề bài xác định mục đích viết thư để làm gì?

- Xưng hô trong thư như thế nào để thể hiện được mối quan hệ thân thiết, kính trọng hay gần gũi giữa người viết thư và người nhận thư

- Cần thăm hỏi bạn những gì?

- Cần kể cho người đó nghe những gì về tình hình của bản thân?

- Nên chúc bạn, hứa hẹn những điều gì?