Tập làm văn: Viết thư (kiểm tra viết)

I. Dàn bài

Một bức thư thông thường gồm những nội dung sau:

1. Phần đầu thư:

- Địa điểm và thời gian viết thư

- Lời thưa gửi

2. Phần chính

- Nêu mục đích, lí do viết thư

- Thăm hỏi tình hình của người nhận thư

- Thông báo tình hình của người viết thư

- Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư

3. Phần cuối thư

- Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn

- Chữ kí và tên hoặc họ tên

II. Chú ý

Khi viết thư phải xác định được các nội dung sau:

- Đề bài yêu cầu viết thư cho ai?

- Đề bài xác định mục đích viết thư để làm gì?

- Viết thư cho ông bà thì cần xưng hô như thế nào?

- Cần thăm hỏi ông bà những gì?

- Cần kể cho ông bà nghe những gì về tình hình của bản thân hiện nay?

- Nên chúc ông bà, hứa hẹn những điều gì?