Thạch quyển

Thạch quyển

- Là lớp vỏ đá của Trái Đất, gồm có vỏ Trái Đất và phần trên cùng của man-ti.

- Thạch quyển dày khoảng 100km.

- Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các loại đá rắn:

+ Đá trầm tích: là các loại đá được hình thành do sự lắng đọng vật chất (Ví dụ: đá sét, đá cát, đá vôi).

+ Đá mắcma là các loại đá được hình thành bởi đá nóng chảy từ dưới sâu trong lòng đát phun lên và đông cứng lại (Ví dụ: đá gra-nit, đá ba-dan).