Thế giới rộng lớn và đa dạng

1. Các lục địa và các châu lục.

            - Lục địa:

            + Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2 có biển và đại dương bao quanh (Khái niệm mang ý nghĩa tự nhiên )

            + Có 6 lục địa là: Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôxtrâylia, Nam Cực.

            - Châu lục :

            + Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh ( Phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế chính trị )

            + Có 6 châu: Âu, Á, Phi, Mĩ, Đại Dương, Châu Nam Cực.

            - Các Đại Dương : Đại Tây Dương, Thái Bình Dương , Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

2. Các nhóm nước trên thế giới.

            - Thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

            - Căn cứ phân loại các quốc gia: thu nhập bình quân theo đầu người, tỉ lệ tử vong trẻ em , chỉ số phát triển con người....chia thành 2 nhóm nước:

            + Các nước phát triển: Là nước có thu nhập cao, tỉ lệ tử vong trẻ em thấp, chỉ số phát triển con người trên 0,7.

            + Các nước đang phát triển thì ngược lại.