Thí nghiệm về lực cản của nước

Các vật chuyển động trong nước chịu tác dụng của lực cản.

Ví dụ: Khi lội nước thì chúng ta sẽ di chuyển chậm và rất khó khăn so với đi trên mặt đất do có lực cản của nước.