Thiên nhiên Bắc Mĩ

1. Các khu vực địa hình.

            - Địa hình được chia thành 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến.

a) Hệ thống núi Cooc-đi-e ở phía tây.

            - Cao, đồ sộ nhất, dài 9000 km, chạy hướng Bắc – Nam.

            - Gồm nhiều dãy chạy song song xen các cao nguyên lớn.

            - Có nhiều khoáng sản: vàng, đồng, quặng đa kim, uranium…

b) Miền đồng bằng ở giữa.

            - Có dạng lòng máng cao dần về phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.

            - Có nhiều hồ (Hồ Lớn) và hệ thống sông (Mit-xu-ri – Mi-xi-xi-pi).

c) Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông.

            - Là miền núi già, thấp, gồm bán đảo Labrador và dãy núi Apalat.

            - Hướng đông bắc – tây nam.

            - Giàu khoáng sản than và sắt.

2. Sự phân hóa khí hậu.

             Khí hậu phân hóa đa dạng và phức tạp.

            - Phân hóa Bắc - Nam: gồm các đới khí hậu hàn đới, ôn đới và nhiệt đới

            - Phân hóa Đông - Tây: giữa phía Đông và phía Tây kinh tuyến 1000T.