Thiên nhiên châu Phi (tiếp)

1. Các lục địa và các châu lục (tiết trước).

2. Địa hình và khoáng sản (tiết trước).

3. Khí hậu.

- Châu Phi là châu lục nóng.

- Khí hậu khô, hình thành những hoang mạc lớn: hoang mạc Xa-ha-ra có diện tích lớn nhất thế giới (8,6 triệu km2), hoang mạc Ca-la-ha-ri, Na-mip.

- Lượng mưa phân bố không đều: mưa nhiều ở trung Phi, khô hạn ở Bắc Phi và Nam Phi

4. Các đặc điểm khác của môi trường.

            - Châu Phi có các môi trường : môi trường xích đạo ẩm, cận nhiệt đới ẩm , nhiệt đới, Địa Trung Hải và hoang mạc.

            - Các môi trường của châu Phi nằm đối xứng nhau qua xích đạo.