Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Phần 1

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:

a. Tính chất nhiệt đới:

- Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến. Hằng năm nước ta nhận được lượng bức xạ lớn do góc nhập xạ lớn và ở mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh

* Biểu hiện:

- Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm cao trên toàn quốc đều lớn hơn 20 độ C (Vượt chỉ tiêu của khí hậu nhiệt đới), trừ vùng núi cao.

- Tổng số giờ nắng từ 1400 - 3000  giờ/năm.

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:

- Các khối khí di chuyển qua biển  ( trong đó có biển Đông ) được tăng độ ẩm

* Biểu hiện:

- Lượng mưa trung bình năm cao: 1500 - 2000mm. Mưa phân bố không đều, sườn  đón gió hoặc núi cao lượng mưa trung bình năm lên tới: 3500 - 4000mm.

- Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương.

c. Gió mùa:

- Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bán Cầu Bắc nên có gió Tín Phong bán cầu Bắc hoạt động quanh năm.

- Khí hậu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa với 2 mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ

=> Tính chất nhiệt đới: được quy định bởi vị trí nội chí tuyến Bắc Bán cầu

=> Tính chất ẩm: chủ yếu do vị trí giáp biển Đông + các khối khí qua biển

=> Tính chất gió mùa: được quy định do vị trí nằm trong vùng hoạt động điển hình của gió mùa châu Á