Thời nguyên thủy trên đất nước ta

1. Những dấu tích của người tối cổ

a. Điều kiện tự nhiên

- Địa hình: hang động, sông suối, bờ biển dài.

- Khí hậu: thuận lợi cho cho phát triển của muông thú, cổ cây và con người (hai mùa nóng – lạnh rõ rệt)

b. Dấu tích

 

2. Giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào?

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn

- Thời gian: Từ 12000 đến 4000 năm cách nay.

- Địa bàn: Hòa Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn); Hạ Long (Quảng Ninh); ...

- Công cụ:

+ Công cụ đá: mài lưỡi cho sắc, rìu.

+ Công cụ đá cuội, xương, sừng.

 Ở các địa điểm thuộc Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long người ta còn tìm thấy đồ gồm và lưỡi cuốc đá.

=> Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ vừa tạo điều kiện mở rộng sản xuất, vừa nâng cao dần cuộc sống.