Thu thập dữ liệu

1. Khái niệm

- Những thông tin thu thập được như: số, chữ, hình ảnh,… được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu.

- Số liệu là một loại dữ liệu nhưng dữ liệu chưa chắc là số liệu.

- Các cách thu thập dữ liệu: Quan sát, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi), thu thập từ những nguồn có sẵn (sách, báo, trang web,…)

2. Ví dụ

VD1: Cho bảng điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A được trình bày dưới đây

- Dữ liệu bao gồm danh sách các môn thể thao: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ, 15, 9, 2, …

 

- Các số liệu: 15, 9, 2, 3, 6.