Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử

Theo nguyên lí vững bền:

- Các electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.

- Khi điện tích hạt nhân tăng, có sự chèn mức năng lượng nên mức năng lượng 4s trở nên thấp hơn 3d, 5s thấp hơp 4d, 6d thấp hơn 4f, 5d…

=> Các phân lớp được sắp xếp theo chiều tăng của năng lượng như sau: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d…

- Thứ tự các lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f …