Thực hành đo lực bằng lực kế

- Để đo lực người ta dùng lực kế.

- Có nhiều loại lực kế, loại lực kế thường sử dụng là lực kế lò xo có đơn vị là niutơn (N).

- Cấu tạo của một lực kế lò xo đơn giản gồm:

+ Vỏ lực kế có gắn một bảng chia độ

+ Một lò xo có một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia gắn một cái móc và một kim chỉ thị.

- Các bước đo lực bằng lực kế:

+ Ước lượng giá trị lực cần đo

+ Lựa chọn lực kế phù hợp

+ Hiệu chỉnh lực kế

+ Thực hiện phép đo:

Cho lực cần đo tác dụng vào đầu vó gắn móc của lò xo lực kế

Cầm vỏ của lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo

+ Đọc và ghi kết quả đo, kết quả đo là số chỉ gần nhất với kim chỉ thị.