Thực hành đo thời gian

- Khi đo thời gian của một hoạt động ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ước lượng khoảng thời gian cần đo

Bước 2: Chọn đồng hồ phù hợp

Bước 3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo

Bước 4: Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ

Bước 5: Đọc và ghi kết quả

- Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:

+ Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo

+ Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ

+ Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của đồng hồ.