Thực hành phép trừ

Phương pháp:

- Có thể trừ theo “hàng ngang” hoặc viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thì thẳng cột với nhau rồi trừ từ phải sang trái.

- Sử dụng máy tính bỏ túi (đối với những bài được phép dùng).