Thực hành Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

I. Mục tiêu

Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định.

Từ các kết quả quan sát được qua thí nghiệm:

+ Nêu được chức năng của tủy sống, đồng thời phỏng đoán được các thành phần cấu tạo của tủy sống.

+ Đối chiếu với cấu tạo của tủy sống qua các hình vẽ để khẳng định mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng.

II. Chuẩn bị

Ếch (hoặc cóc, nhái, chấu chàng): 1 con, dụng cụ mổ và nửa lưỡi dao bào bẻ vát: giá treo ếch, kim băng to

Dung dịch HCl 0,3%; 1%; 3%.

Diêm, cốc đựng nước lã (250ml), đĩa kính đồng hồ, bông thấm nước, một đoạn tủy sống lợn tươi (nếu có).

III. Nội dung và cách tiến hành

1. Tìm hiểu chức năng của tủy sống

Tiến hành các thí nghiệm theo các bước giới thiệu ở bảng 44 trên ếch đã hủy não

Bước 1: Quan sát các phản ứng của ếch trong mỗi thí nghiệm

Bước 2: Quan sát xem điều gì sẽ xảy ra ở các thí nghiệm 4 và 5 sau khi thầy cô đã cắt ngang tủy sống.

Bước 3: Tiếp tục quan sát két quả các thí nghiệm 6, 7.

Kết quả:

Báo cáo thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống  | SGK Sinh lớp 8

=> Kết luận: Tuỷ sống có các dây thần kinh điều khiển sự vận động của các chi

2. Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống

Đối chiếu các kết quả của 3 lô thí nghiệm trên liên hệ với cấu tạo của tủy sống qua các hình 44-1, 44-2 và nêu rõ chức năng của từng thành phần.

Sinh học 8 Bài 44: Thực hành Tìm hiểu chức năng (Liên quan đến cấu tạo) của  tuỷ sống

 

Chất xám là căn cứ thần kinh của các phản xạ không điều kiện.

Chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ thần kinh trong tủy sống với nhau và với não bộ

Chức năng của tủy sống:

Nơi tiếp nhận và truyền thông tin từ các đường thần kinh cảm giác đến cơ quan vận động.

Trung gian giữa hệ thần kinh trung ương (não bộ) và các bộ phận của cơ thể.

Tuỷ sống tham gia và thực hiện 3 chức năng chủ yếu là: chức năng phản xạ, chức năng dẫn truyền và chức năng dinh dưỡng.