Thực hành Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

I. Mục tiêu

Biết đặt các thí nghiệm để tìm hiểu những điều kiện bảo đảm cho enzim hoạt động.

Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm với đối chứng.

II. Phương tiện dạy học

1. Dụng cụ

12 ống nghiệm nhỏ (10ml), 2 giá để ống nghiệm, 2 đèn cồn và giá đun, 2 ống đong chia độ (10ml), 1 cuộn giấy đo pH, 2 phễu nhỏ và bông lọc, 1 bình thủy tinh (4 - 5 lít), đũa thủy tinh, nhiệt kế, cặp ống nghiệm, may so đun nước.

2. Vật liệu

Nước bọt hòa loãng (25%) lọc qua bông lọc.

Hồ tinh bột (1%)

Dung dịch HCl (2%)

Dung dịch iốt (1%)

Thuốc thử Strome (3 ml dung dịch NaOH 10 % + 3 ml dung dịch CuSO4 2 %).

III. Nội dung

1. Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm

Ống A: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã

Ống B: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt

Ống C: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi

Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)

2. Bước 2: Tiến hành thí nghiệm sau:

Dùng giấy đo pH đo dung dịch trong các ống nghiệm rồi ghi kết quả vào vở

Đặt thí nghiệm tiếp theo như hình:

Giải sinh 8 bài 26: Thực hành Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Kết quả vào bảng 26-1:

3. Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nhiệm sau:

Chia phần dung dịch trong các ống nghiệm thành hai

Dùng thuốc thử để kiểm tra kết quả biến đổi trong ống nghiệm như sau:

+ Phần 1: thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch iot 1%

+ Phần 2: Thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch Strome + Đun sôi mỗi ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn

Kết quả bảng 26-2:

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong  nước bọt hay, chi tiết

IV.Thu hoạch

1. Kiến thức

Enzim trong nước bọt là gì?

Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.

Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột ?

Enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường đôi mantôzơ.

Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt - Hoc24

Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện pH = 7,2 và nhiệt độ t0 = 370

2. Kĩ năng

So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

So sánh kết quả ống nghiệm A và B cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.

So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

So sánh kết quả ống nghiệm B với C cho phép ta nhận xét:

+ Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở nhiệt độ 370C.

+ Enzim trong nước bọt bị phá hủy ở nhiệt độ 1000C.

So sánh kết quả ống nghiệm B với D cho phép ta nhận xét:

+ Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH = 7.

+ Enzim trong nước bọt không hoạt động tốt ở độ PH axit