Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Thi tìm từ ngữ về các chủ điểm sau :

a) Bảo vệ Tổ quốc

- Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ Quốc

Gợi ý : đất nước, non sông, giang sơn, sông núi, sơn hà, quốc gia, nước nhà,...

- Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc

Gợi ý : kiểm soát bầu trời, chiến đấu, đánh giặc, tiêu diệt giặc, canh gác, tuần tra, phòng ngự, bắn cháy tàu chiến dịch, chống xâm lăng,...

b) Sáng tạo :

- Từ ngữ chỉ trí thức :

Gợi ý : thầy giáo, cô giáo, giáo viên, giáo sư, phó giáo sư, luật sư, kĩ sư, bác sĩ, , nhà nghiên cứu, nhà bác học,..

- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức :

Gợi ý : nghiên cứu, thí nghiệm, giảng dạy, khám bệnh, thuyết trình,...

c) Nghệ thuật :

- Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật :

Gợi ý: hoạ sĩ, ca sĩ, vàn sĩ, thi sĩ, nhà điêu khắc, nhà đạo diễn, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhạc công, nhà quay phim, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, diễn viên múa,...

- Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật :

Gợi ý: làm thơ, nặn tượng, vẽ tranh, chơi đàn, chụp ảnh , sáng tác, biểu diễn, hát múa, diễn kịch, đóng phim, quay phim, viết truyện, ,...

- Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật

Gợi ý : kịch, điện ảnh, điêu khắc, thời trang, âm nhạc, hội hoạ, văn học, kiến trúc, ,...