Tiết 6

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Nghe - viết :

      Sao mai

Ngôi sao chăm chỉ

Là ngôi sao Mai

Em choàng trở dậy

Thấy sao thức rồi.

 

Gà gáy canh tư

Mẹ em xay lúa

Lúa vàng như sao

Sao nhòm ngoài cửa.

 

Mặt trời ửng hồng

Bạn đi chơi hết

Sao Mai còn ngồi

Làm bài mải miết.

                           Ý Nhi

Phương pháp :

- Ngắt dòng đúng hình thức các khổ thơ.

- Viết hoa đầu mỗi câu thơ, viết hoa tên riêng: Mai

- Lưu ý một số từ phải viết đúng chính tả: chăm chỉ, choàng trở dậy, canh tư, xay lúa.