TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ.

Để tìm đường đi trên bản đồ, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định nơi đến và nơi đi, hướng đi trên bản đồ

Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường phù hợp với mục đích (ngắn nhất, thuận lợi nhất, có thể đi qua một số điểm cần thiết, đảm bảo quy định về an toàn giao thông)

Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ, xác định khoảng cách thực tế sẽ đi.

Ví dụ: Từ vị trí của tôi đi Hồ Tây

Vào Google Map để dễ dàng tìm kiếm đường đi từ vị trí của bạn đến Hồ Tây.

Xác định vị trí đến Hồ Tây