Tìm hiểu chung Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập

1. Xuất xứ

- Nguồn baodanang.vn (2018).

2. Bố cục: 3 phần.

- Phần 1: Từ đầu đến “Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ": Bác yêu cầu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

- Phần 2: Tiếp theo đến “bản thảo Tuyên ngôn độc lập”: Công tác chuẩn bị và hoàn thành Tuyên ngôn Độc lập.

- Phần 3: Đoạn còn lại: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

3. Thể loại: Văn bản thông tin.