Tìm hiểu chung về Bài ca phong cảnh Hương Sơn

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Bài thơ có thể được sáng tác trong thời gian Chu Mạnh Trinh tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn.

b. Bố cục

- Bốn câu đầu: giới thiệu khái quát cảnh Hương Sơn

- Mười câu giữa: tả cảnh Hương Sơn

- Năm câu cuối: suy niệm của tác giả

c. Thể loại

- Thể loại: hát nói

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

     Tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước hòa quyện với tâm linh, hướng con người tới niềm tự hào về đất nước.

b. Giá trị nghệ thuật

- Từ ngữ có giá trị tạo hình cao

- Giọng thơ nhẹ nhàng, sử dụng nhiều kiểu câu khác nhau

- Ngữ điệu tự do phù hợp với tư tưởng phóng khoáng