Tìm hiểu chung về Tinh thần thể dục

1. Tóm tắt tác phẩm

      “Tinh thần thể dục” phê phán thói giả dối, chính sách lừa bịp mị dân của bọn cầm quyền thực dân phong kiến. Quan trên sức giấy xuống bắt người dân xã Ngũ Vọng tập trung để lên sân vận động để bóng đá. Nhân dân trong xã không ai muốn đi. Người trốn chạy, người lo lót, người van xin để không phải đi xem bóng đá. Lý trưởng phải đe dọa, bắt bớ, lùng sục nhưng cuối cùng vẫn không đủ số người đi xem theo lệnh quan trên. Cuộc dẫn người đi xem bóng đá diễn ra giống như một cuộc bắt phu phen vậy. Câu chuyện được chia thành 3 đoạn và thể hiện các nội dung khác nhau. Các nội dung ấy tạo thành một cốt truyện chặt chẽ, được phát triển theo trình tự logic trước sau của việc bắt người đi xem đá bóng.

2. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ và hoàn cảnh ra đời

  - Truyện ngắn Tinh thần thể dục ra đời năm 1938, khi thực dân Pháp rầm rộ cổ động “phong trào thể dục thể thao” nhằm đánh lạc hướng sự tranh đấu đòi độc lập, chủ quyền của tầng lớp thanh niên.

- Truyện ngắn Tinh thần thể dục đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy, số 251, ra ngày 25/3/1939.

b. Bố cục

- Phần 1 (từ đầu.. Lê Thăng): Lệnh của quan trên qua trát quan tới làng

- Phần 2 (tiếp…“vâng”): Những người bị bắt đi xem bóng van xin ông lí

- Phần 3 (còn lại): Cảnh lùng sục, bắt người đi xem thể thao

3. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

    Tác phẩm phê phán thói giả dối, chính sách lừa bịp mị dân của bọn cầm quyền thực dân phong kiến.Trong khi cuộc sống của nhân dân ta vô cùng khốn khổ thì chính quyền tay sai thực dân lại bày đặt những trò thể thao xa xỉ.

b. Giá trị nghệ thuật

- Tác giả đã dùng các thủ pháp nói giễu, cường điệu, giọng điệu kể chuyện tự nhiên hài hước khi kể về phản ứng của nhân dân trước việc phải đi xem đá bóng.

- Giọng kể tự nhiên, pha tính chất hài hước để làm nên giá trị châm biếm của tác phẩm.