Tìm hiểu chung về văn bản Con hổ có nghĩa

1. Tìm hiểu chung

a. Tóm tắt

Một bà đỡ họ Trần người huyện Đông Triều một đêm hổ cõng vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. Sau đó, hổ đực đào lên một cục bạc biếu bà. Nhờ có cục bạc đó, bà sống qua được năm mất mùa đói kém. Bác tiều ở huyện Lạng Giang một lần giúp một con hổ lấy chiếc xương bị hóc, được hổ biếu một con nai tạ ơn. Khi bác tiều mất, hổ đến viếng. Mỗi lần giỗ bác tiều, hổ đều mang dê hoặc lợn đến biếu gia đình.

b. Bố cục: hai đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “thế mới sống qua được” ⟹ Chuyện con hổ và bà đỡ Trần ở huyện Đông Triều.

+ Đoạn 2: Còn lại ⟹ Chuyện con hổ và bác tiều mỗ ở Lạng Giang.

c. Thể loại: truyện trung đại Việt Nam

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Truyện “Con hổ có nghĩa” thuộc loại truyện hư cấu, truyện nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo lí làm người.

b. Giá trị nghệ thuật

- Mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người.

- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa,…