Tìm hiểu về lực

- Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, chúng ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia.

- Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác được gọi là lực.

- Chúng ta không nhìn thấy lực nhưng có thể nhìn thấy và cảm nhận được kết quả tác dụng của lực:

+ Lực làm vật đang đứng yên thì chuyển động

+ Lực làm vật đang chuyển động thì dừng lại

+ Lực làm thay đổi hướng chuyển động của vật

+ Lực làm vật biến dạng

=> Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.