Trái Đất quay quanh trục

- Trước đây, con người vẫn tưởng rằng Trái Đất đứng yên trong không gian; Mặt Trời di chuyển quanh Trái Đất mỗi ngày một vòng.

- Ngày nay, người ta biết rằng, Trái Đất không đứng yên mà xoay quanh trục của nó một vòng mỗi ngày theo chiều từ tây sang đông.

- Phần Trái Đất hướng về phía Mặt Trời là ban ngày, phần còn lại là ban đêm. Khi Trái Đất quay, phần ban ngày chuyển dần thành ban đêm và ngược lại.