Trạng thái tự nhiên của chất béo

Trạng thái tự nhiên của chất béo

- Chất béo là thành phần chính của mỡ động vật và dầu thực vật.

- Sáp điển hình là sáp ong.

- Steroid và phospholipid có trong cơ thể sinh vật.