Trọng âm danh từ ghép và cụm danh từ

Danh từ ghép là một từ được cấu thành bởi 2 đi cùng nhau tạo thành một từ mới. Hầu hết các danh từ ghép được tạo thành bởi 1 danh từ bổ nghĩa cho một danh từ, ví dụ: gas station (trạm xăng), bedroom (phòng ngủ), eye-witness (nhân chứng)…; hoặc một tính từ bổ nghĩa cho một danh từ: freeway (đường cao tốc), blue jeans (quần bò), blackbird (chim sáo).
Những danh từ ghép luôn có trọng chính âm rơi vào âm tiết thứ nhất, và trọng âm phụ rơi vào trọng âm của từ đứng sau: GAS station, BEDroom, EYE-witness, FREEway, BLUE jeans, BLACK bird.
Lưu ý là danh từ ghép mang nghĩa khác với hai danh từ riêng biệt đứng cạnh nhau. Ví dụ, trong câu: “He’s my BOYfriend”, nếu bạn nhấn trọng âm chính vào “BOY” và trọng âm phụ vào “friend” – câu trên có nghĩa là “anh ấy là người yêu của tôi”.
Còn nếu bạn nhấn trọng âm vào cả 2 từ là BOY và FRIEND, như sau: He’s my BOY FRIEND – có nghĩa anh ấy là bạn (nam) của tôi.
Tất nhiên, trong thực tế, nếu nói “he’s my FRIEND” thì chữ “BOY” đứng trước là thừa. Chữ “he” là đủ để xác định giới tính của anh ấy là “male” rồi. Trong hầu hết các trường hợp, việc nhấn sai trọng âm của cụm danh từ ghép danh từ – danh từ chỉ làm giảm độ chính xác trong phát âm của bạn à thôi, chứ không làm thay đổi lớp nghĩa của từ nhiều lắm.
Đối với danh từ ghép là “tính từ – danh từ”, việc nhấn sai trọng âm có thể làm thay đổi lớp nghĩa của từ.
Đối với cụm từ thường, bao gồm tính từ bổ nghĩa cho danh từ (không tạo ra lớp nghĩa mới), người ta sẽ nhấn vào danh từ:
– She’s a beautiful GIRL.
– That’s a good CAR
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu nó là danh từ ghép, người ta sẽ nhấn vào đầu: BLUE jeans, BLACK bird, BLUEberry… Do đó, việc nhấn sai trọng âm với danh từ ghép trong trường hợp này có thể làm người nghe hiểu sai nghĩa:
– I have a BLACKbird – tôi có con chim sáo
– I have a black BIRD – tôi có con chim màu đen.
Quy tắc đơn giản là: danh từ ghép thì trọng âm chính rơi vào từ đầu tiên (BLACK bird), còn cụm tính từ bổ nghĩa danh từ thì trọng âm rơi vào danh từ (black BIRD).