Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy (206TCN- thế kỉ VII)

Từ nhà Hán đến nhà Tùy, trải qua 5 triều đại (206 TCN -618) lần lượt là :

+ Nhà Hán (năm 206 TCN-220)

+ Tam quốc (220-228)                          

+ Tấn (280-420)

+ Nam-Bắc triều(420-589)

+ Tùy (589-618).

Tham khảo cách trình bày khác: